Federalen hokken samen

Annelies Storms ziet concentratie liever aan Sint-Pietersstation De federale overheid wil een aantal van haar diensten samenbrengen in de Kouterpoort en in het Ter Plaeten-gebouw. Spirit-parlementslid Annelies Storms vindt het Sint-Pietersstation nochtans een logischer locatie.

De circa 4.200 federale ambtenaren die in Gent aan de slag zijn, zitten verspreid over 42 verschillende gebouwen in de stad - samen goed voor 298.000 m2 kantooroppervlak. Storms: ,,Met de verhuizing van veel diensten naar de Zuiderpoort en van de gerechtelijke diensten naar het nieuwe justitiepaleis, is er al een bundeling bezig.'' Uit de antwoorden die Storms kreeg op haar parlementaire vragen, weet ze nu dat er een nieuwe golf op komst is van verhuizingen.

,,In het kantoorgebouw Kouterpoort aan de Savaanstraat en de Ter Plaeten-building aan de Sint-Lievenslaan zullen een heel aantal federale diensten worden geconcentreerd. Het plan daarvoor moet dit voorjaar al klaar zijn.'' Op zich is Storms niet gekant tegen zo'n concentratie. ,,Maar volgens mij moet de federale overheid ook richting Sint-Pietersstation kijken. De Vlaamse regering wil daar - op die makkelijk bereikbare locatie - een Vlaams Administratief Centrum bouwen.''

,,Staatssecretaris Jamar zei me dat zijn diensten te weinig informatie hadden over het Sint-Pietersstation. Die reden lijkt me bizar, aangezien met de NMBS een van de belangrijkste partijen in dat dossier onder de bevoegdheid valt van de federale overheid.'' ,,Daarnaast verdedigt Jamar de keuze voor Ter Plaeten en de Kouterpoort met het argument dat er voor die gebouwen nog langlopende huurovereenkomsten zijn. Voor Ter Plaeten loopt het contract van 2,3 miljoen euro per jaar nog tot einde 2021, voor de Kouterpoort betaalt de overheid tot 2020 jaarlijks nog 2,2 miljoen.''

Toch zal Storms er bij de regering nog eens op aandringen de piste van het Sint-Pietersstation nog niet te verlaten, kondigt ze aan. ,,Misschien kan er onderzocht worden of er toch geen manieren zijn om eerder van die huurcontracten af te raken. Bovendien is het project-Sint-Pieters niet iets dat van vandaag op morgen zal zijn afgewerkt: dat is eerder iets voor 2015. Toch moet er daar vandaag al over worden nagedacht.'' © 2007 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV


Vijf gebouwen in de etalage


Als de federale overheidsdiensten nu worden gebundeld, betekent dat uiteraard dat er ook een aantal gebouwen vrij komen. In sommige gevallen was de staat daarvan de huurder, maar van 22 locaties is de Belgische staat de eigenaar. Een aantal daarvan zullen worden verkocht, is al beslist. Zo'n ,,intentie tot verkoop'' is er al zeker voor vijf gebouwen, zegt Annelies Storms: het Kadaster aan de Bagattenstraat 130, de Regie der Gebouwen aan de Bagattenstraat 43, de diensten kadaster en belastingen van Financiën aan de Heirnis- en Kasteellaan, de Rechtbank van Koophandel aan de Oude Schaapsmarkt 22 en de Jeugdrechtbank aan de Henegouwenstraat 95.


Voor twee andere gebouwen wordt intussen ook een verkoop overwogen, maar staat die nog niet vast. Dat is het geval voor de Arbeidsrechtbank aan de Kalandenberg 2 en voor de gebouwen van de Dienst Toezicht op sociale wetten en de Deinst Toezicht op welzijn op het werk, aan de Delvauxstraat 2.


,,Overigens zullen ook een deel van de Leopoldskazerne en het Defensiehuis en het provinciecommando aan de Coupure 100-102 worden verkocht, maar dat staat los van deze concentratiebeweging'', zegt Storms nog. (tod)