AXA France voorloper in anoniem solliciteren

reportage Delegatie Spirit bekijkt diversiteitspolitiek bij Franse verzekeringsgroep in Parijs

De Parijse verzekeringsgroep AXA vervult een voortrekkersrol in het aantrekken van allochtonen, vrouwen en ouderen. Dat is te danken aan een systeem van anoniem solliciteren . Bij de eerste screening worden de naam, de leeftijd, het geslacht en de woonplaats van de sollicitant verborgen.

De Gentse arbeidsrechtbank veroordeelde het Drongense veiligheidsbedrijf Euro-Lock deze week wegens discriminatie. Een Turkse sollicitant kreeg via e-mail een standaardbrief waarin hij werd afgewezen. Aan de mail hing echter nog een interne mail: 'Kan jij die persoon afwimpelen? Een vreemdeling die beveiliging zal verkopen, dat heb ik nog niet gezien.'

Spirit bindt de strijd aan met dergelijke toestanden. Een van de middelen is de invoering van een systeem van anoniem solliciteren . Om dat in de praktijk te zien, trok de partij met een delegatie onder leiding van voorzitter Geert Lambert naar AXA France in Parijs.

In België ligt men van anoniem solliciteren voorlopig nog niet wakker. Nochtans is er volgens Spirit-Kamerlid Annelies Storms wel degelijk een probleem. 'De werkzaamheidsgraad bij allochtonen bedraagt slechts 42 procent, tegenover 65 procent voor autochtonen. Sommige werkgevers hebben bewust of onbewust vooroordelen tegenover sollicitanten van allochtone oorsprong', zegt Storms. Uit een analyse van de KISS-databank van de VDAB blijkt dat 39 procent van de cv's met een Belgisch klinkende naam worden aangeklikt, tegenover 23 procent van de cv's met een Turkse of Marokkaanse naam.

Ook in Frankrijk is men zich bewust van het probleem. Uit een recente studie blijkt dat een Franse werkgever vier op de vijf keer liever een autochtone sollicitant aanwerft dan een kandidaat van Noord-Afrikaanse afkomst. Bovendien gebeurt 90 procent van de discriminatie nog voor de werkgevers de kandidaat hebben ontmoet.

Na de sociale onrust en de grootschalige rellen in de Parijse voorsteden kondigde de Franse president Jacques Chirac aan voorstander te zijn van de invoering van de anonieme cv. In maart 2006 werd een wet goedgekeurd, maar de uitvoeringsbesluiten ontbreken omdat het systeem op te veel tegenstand botst in de bedrijfswereld.

AXA France maakt echter al enkele jaren gebruik van het anonieme cv. 'IBM is al 30 jaar bezig met een diversiteitspolitiek. Waarom? Omdat ze mensen willen aantrekken die ongeveer overeenkomen met de samenstelling van de bevolking', zegt personeelsdirecteur Serge Morelli. 'AXA wil dat ook.'

AXA is het enige bedrijf in Frankrijk dat het systeem toepast en niet zonder succes. Het bedrijf krijgt 20.000 anonieme cv's per jaar via het internet. Die worden allemaal bekeken en leiden vaak tot een eerste gesprek. De groep neemt jaarlijks 640 medewerkers aan. De impact van de anonieme cv op de samenstelling van het personeel is moeilijk te meten. Maar uit een steekproef blijkt dat circa een vierde van de geselecteerde kandidaten niet van Franse afkomst is.

Toch relativeert het bedrijf de impact van anoniem solliciteren . 'Het voordeel is dat de cv wordt bestudeerd, ongeacht de leeftijd, het geslacht of de afkomst. Maar in principe verandert het niets', zegt Bernard Bottois, verantwoordelijk voor aanwervingen bij AXA France. 'Op een bepaald moment moet de sollicitant zich laten zien en dan kan de discriminatie nog gebeuren. Anoniem solliciteren werkt alleen als in een algemene diversiteitspolitiek in het bedrijf.'

Pieter BLOMME

© Uitgeversbedrijf Tijd NV