Anonieme sollicitatie werkt in Frankrijk

Hoe werkt het systeem?
Annelies Storms: «De rekruteerder kan op internet enkel diploma, ervaring en motivatie van de kandidaten zien, de rest blijft voor hem verborgen. Als hij interesse heeft in het profiel, wordt automatisch een e-mail verstuurd. Daarna kan de kandidaat contact opnemen voor een eerste sollicitatiegesprek.»
Dan blijft discriminatie toch mogelijk?
«De anonieme sollicitatie kan slechts een eerste stap zijn. Daarnaast moeten bedrijven ook werk maken van allerhande diversiteitsplannen. Zo organiseert Axa bijvoorbeeld opleidingen in culturele verschillen voor zijn rekruteerders. Het bedrijf heeft voor zijn personeel ook een discriminatiecharter opgesteld en een diversiteitslabel behaald. Het een kan niet zonder het ander.»

Is een systeem zoals dat van Axa werkbaar bij ons?
«Selor, het selectiebureau van de federale overheid, werkt al met anonieme procedures voor aanwerving. Bij de Vlaamse overheid is dat nog niet het geval, maar ze werkt wel aan de diversiteit van haar werknemers. Zoals Axa bewijst, kan dat slechts werken door ook de anonieme sollicitatie daaraan te koppelen. In ons voorstel vragen wij niet alleen om cv's anoniem te maken in de databank van de VDAB, maar tegelijk een korting op de personeelskosten toe te staan voor bedrijven die het diversiteitslabel behalen. Bovendien kunnen de sociale partners non-discriminatieclausules en gedragscodes inschrijven in de sectorale CAO's. Het moet wel vrijwillig gebeuren, verplichten heeft geen enkele zin.»

Waarom gaat u dan nog uit van hun goodwill?

«We moeten bedrijven overtuigen dat ze alleen maar nadelen zullen ondervinden van discriminatie. Door de vergrijzing zullen vanaf 2012 gigantische tekorten ontstaan op onze arbeidsmarkt. Als ze niet dringend meer allochtonen en vrouwen gaan aanwerven, kijken ze tegen enorme productieproblemen aan. De bedrijven daarop attent maken, lijkt ons veel slimmer.»