annelies wil dat federale ambtenaren aan vernieuwd sint-pietersstation worden samen-gebracht.

08/01/07 - De federale overheid wil in de komende jaren een aantal van haar diensten samenbrengen in de Kouterpoort aan de Savaanstraat en in het Ter Plaeten-gebouw aan de Sint-Lievenslaan. Dat liet staatssecretaris Jamar weten aan Spirit-volksvertegenwoordiger Annelies Storms. Zij ziet deze diensten liever gegroepeerd aan het vernieuwde Sint-Pietersstation. “Als federale diensten op die locatie geconcentreerd worden, zijn ze dankzij het openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar voor de burgers en ambtenaren.”, aldus Storms .

Zo'n 4200 federale ambtenaren zitten in Gent verspreid over maar liefst 42 locaties (22 in eigendom, 18 in huur, 2 in leasing), goed voor zo'n 298.000m² kantooroppervlak. Enkele jaren geleden vond een eerste concentratie van federale ambtenaren plaats met de verhuis van de overheidsdienst Financiën, de Regie der Gebouwen en het Federaal Agentschap Voedselveiligheid naar de Zuiderpoort. In 2007 zal een tweede concentratiegolf gerealiseerd worden en zullen alle gerechtelijke diensten verhuizen naar het nieuwe gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan. Enkel het arbeidshof aan de Brabantdam en het huidige gerechtsgebouw aan het Koophandelsplein blijven nog in gebruik.

Uit antwoorden op verschillende parlementaire vragen, vernam volksvertegenwoordiger Annelies Storms dat er dit voorjaar een plan zal klaar zijn voor een derde concentratiegolf van federale diensten. Verschillende diensten zullen worden samen gezet in de Kouterpoort in de Savaanstraat en in het gebouw Ter Plaeten aan de Sint-Lievenslaan. Een aantal leegstaande gebouwen zal verkocht worden.

Annelies Storms wil dat de federale diensten geconcentreerd worden aan het Sint-Pietersstation, net zoals de Vlaamse ambtenaren. De Vlaamse regering besliste immers onlangs om aan het station een nieuw Vlaams Administratief Centrum op te richten en daar hun ambtenaren samen te brengen. “Het is alles behalve efficiënt werken wanneer overheidsdiensten over zoveel verschillende plaatsen in Gent verspreid zitten. Spirit wil de ambtenaren samenbrengen op een beperkt aantal locaties die centraal gelegen zijn. Het vernieuwde Sint-Pietersstation leent zich hier perfect toe.”, zo verklaart Annelies Storms.

Staatssecretaris Jamar deelde echter aan het Gentse parlementslid mee dat de federale overheid gebonden is aan langlopende huurovereenkomsten voor zowel Kouterpoort (tot 2020) als voor Ter Plaeten (tot 2021) en dat er momenteel zeer weinig informatie beschikbaar is over het Sint-Pietersstation. Storms: “Dit verwondert me zeer want de NMBS, waarvoor de federale regering bevoegd is, is één van de belangrijkste actoren bij de vernieuwing van het St-Pietersstation. Ik zal bij de regering blijven aandringen deze piste niet zomaar te verlaten. Het vernieuwde Sint-Pietersstation biedt een unieke kans om federale diensten samen te brengen op een gemakkelijk bereikbare plaats. ” .

 

Terug