spirit eist snelle invoering van de praktijktest.

15/01/07 - Een Gentse allochtoon sleept de regering voor de rechter wegens het uitblijven van de invoering van een praktijktest voor discriminatie op basis van ras. Spirit betreurt het dat burgers naar de rechtbank moeten trekken om af te dwingen dat gestemde wetten uitgevoerd worden. De Vlaamse links-liberalen eisen dat de regering eindelijk werk maakt van de uitvoering van een laagdrempelige, effectieve praktijktest.

In het regeerakkoord van de federale regering werd de mogelijkheid van een praktijktest opgenomen. Sinds de start van de federale regering trekt spirit aan de kar voor de invoering van een praktijktest. Voor spirit mag de bestrijding van racisme niet beperkt blijven tot sensibilisering of goedbedoelde diversiteitsplannen. Daadwerkelijk racisme mag niet gebanaliseerd worden maar moet daadwerkelijk beteugeld worden. Daden van racisme zijn in veel gevallen uiterst moeilijk bewijsbaar. Net daarom werd in de anti-discriminatiewet, die in de vorige legislatuur werd gestemd, de mogelijkheid gelaten tot het invoeren van praktijktests die discriminatie kunnen aantonen. In het regeerakkoord werd het realiseren van deze testen opgenomen. Al herhaaldelijk probeerde Minister Dupont de praktijktest op de regeringstafel te brengen. Telkens werd hij, schermend met de aantasting van de privacy, afgeblokt door premier Verhofstadt. De praktijktest is noodzakelijk om racisme te kunnen aantonen. Spirit pleit voor het inzetten van beëdigde ambtenaren. Deze opgeleide ambtenaren moeten op eenvoudige vraag kunnen ingezet worden in de meest diverse omstandigheden.

Voor spirit is het onvoorstelbaar dat we terechtkomen in een situatie waarin burgers naar de rechter moeten stappen om de regering te dwingen een wet uit te voeren. ‘Als samenleving mogen we geen enkel excuus voor racisme dulden en racismebestrijding mag niet beperkt blijven tot mooie woorden' stelt kamerlid Annelies Storms . De invoering van de praktijktest botst op de eis van de liberalen dat deze test enkel zou mogen uitgevoerd worden door gerechtsdeurwaarders. Daarmee begraaf je onmiddellijk de praktijktest als een hanteerbare tool om racisme te bestrijden' stelt Geert Lambert. Om racisme in de praktijk te kunnen detecteren moet je uiteraard voldoen aan één van de kenmerken waarop het racisme gebaseerd is. ‘Tot op heden zijn allochtone gerechtsdeurwaarders nog niet dik gezaaid' stelt Lambert. ‘Indien we het menen en racisme daadwerkelijk willen aanpakken moet een dergelijke test ook laagdrempelig, snel inzetbaar en gratis zijn. Ook op dat vlak zijn gerechtsdeurwaarders niet de meest aangewezen partij.'

Terug