annelies pleit voor uitbouw kinderopvang als basisvoorziening.

17/01/07 - Uit onderzoek van Kelly Services blijkt dat bijna de helft van de Belgische ouders bereid is meer te werken als er voldoende kwaliteitsopvang voor hun kinderen beschikbaar is. Spirit pleit om van kinderopvang een gratis basisvoorziening te maken, vergelijkbaar met het kleuteronderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat tweeënvijftig procent van de vrouwen, tegen 44 procent van de mannen, werk zou zoeken of meer zou werken als ze geschikte kinderopvang vonden. De grootste obstakels om geschikte kinderopvang te vinden zijn de lange wachtlijsten, de kwaliteit, de kosten en de tijdsbesteding. Spirit wil deze obstakels wegwerken door van kinderopvang een gratis basisvoorziening te maken.

“Kinderopvang uitbouwen tot een gratis basisvoorziening zoals het kleuteronderwijs heeft tal van voordelen”, zegt spirit-Kamerlid Annelies Storms. “Het laat ouders toe om werk en zorg voor het gezin beter te combineren zonder kopzorgen over lange wachtlijsten of een tekort aan flexibele opvang.” Bovendien draagt gratis kinderopvang bij tot het wegwerken van de fameuze werkloosheidsval. Het moet voor ouders rendabel zijn om toe te treden tot de arbeidsmarkt. De organisatie van kinderopvang als een basisvoorziening zal ook tot een sterke toename van het aantal banen in de kinderopvang leiden.

Kinderopvang als basisvoorziening biedt niet enkel economische voordelen. “Kinderopvang wordt zo naast het gezin en de school een derde opvoedingsmilieu. Het is een belangrijke bron voor de ontwikkeling van het kind, een plek bij uitstek om anderen te leren kennen en er respectvol mee te leren omgaan. Door kinderopvang gratis te maken kan elk kind profiteren van deze pedagogische meerwaarde, ongeacht de portemonnee van de ouders”, stelt Vlaams parlementslid Bart Caron.

“Door de kinderopvang enkel gratis te maken tijdens de werkuren vermijden we dat ouders hun kinderen in de opvang dumpen. Het is ook niet te duur want de meerkost voor de overheid wordt terugverdiend door meer fiscale en parafiscale inkomsten, meer ontvangsten uit sociale zekerheidsbijdragen, minder werkloosheidsuitkeringen, … Kinderopvang buitenhuis is altijd goedkoper voor de samenleving en voor de gezinnen dan als er één ouder voor thuis blijft.” besluit Annelies Storms.

Terug