annelies wil dubbel ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders.

01/02/07 - De spirit-kamerleden Annelies Storms en Koen T'Sijen willen het ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders verdubbelen. Ze hebben daartoe een wetsvoorstel ingediend. Het doel van het wetsvoorstel is om de combinatie tussen werk en gezin ook voor alleenstaande ouders werkbaar te maken. Bovendien zijn kinderen uit eenoudergezinnen nu benadeeld tegenover hun leeftijdsgenootjes met twee ouders: de laatsten kunnen immers gedurende zes maanden voltijds door hun ouders worden verzorgd, terwijl de eersten hier maar drie maanden van kunnen genieten. Vandaag krijgt elke ouder per kind drie maanden ouderschapsverlof, op te nemen tijdens de eerste zes levensjaren.

Slechts 65,5 procent van de Vlaamse alleenstaande oeders met een inwonend kind jonger dan 20 jaar was in 2002 aan het werk. De werkzaamheidsgraad onder alleenstaande moeders was het laagst bij jonge vrouwen van 18 tot 24 jaar oud (34,4 procent) en bij wie een kind heeft dat jonger is dan 1 jaar (40,7 procent). Dat bleek maandag uit cijfers van het Steunpunt Werkgelegenheid en Vorming van de K.U.Leuven.

Opmerkelijk is dat alleenstaande moeders met oudere kinderen, die dus minder zorg vragen, juist vaker aan het werk zijn dan moeders met een partner.

De problemen die alleenstaande moeders hebben met de combinatie van gezin en werk, treffen ook steeds meer vrouwen. Van alle Vlaamse moeders met jonge kinderen staat 12,8 procent aan het hoofd van een eenoudergezin.

Spirit gaf op het congres ‘Familiale Omstandigheden' aan niet langer uit te gaan van het klassieke kostwinnersmodel. Het uitgangspunt moet volgens de partij het volledige combinatiemodel zijn, dat zoveel mogelijk mannen en vrouwen, alleenstaand of samenwonend, tijdens hun levensloop de kans geeft alle activiteiten (beroeps- en gezinsarbeid, vorming en opleiding, zorg en ontspanning) evenwichtig te combineren. Enerzijds houdt dit in dat iedereen, ongeacht de gezinssituatie, zou moeten kunnen werken. Anderzijds moet ook iedereen de mogelijkheid krijgen om een aantal zorgtaken op zich te nemen.

Annelies Storms: “Vandaag blijven veel alleenstaande jonge moeders thuis, omdat hun gezin niet te combineren valt met een job. Het verdubbelen van het ouderschapsverlof moet het mogelijk maken om toch op de arbeidsmarkt actief te blijven. Dat is belangrijk, want eens de jonge moeders hun job hebben opgegeven, vallen ze ten prooi aan de werkloosheidsval, en raken ze heel moeilijk terug aan een job. Net die eerste cruciale jaren willen we met ons voorstel helpen overbruggen.”

“Ons voorstel is ook heel logisch als je het vanuit het standpunt van het kind bekijkt,” vult Koen T'Sijen aan, “kinderen uit eenoudergezinnen worden nu namelijk gediscrimineerd. Zij hebben slechts recht op maximaal drie maanden verzorging door hun ouders, terwijl andere kinderen kunnen genieten van maximaal zes maanden. Dat verschil willen we met ons wetsvoorstel wegwerken. We zien het ouderschapsverlof dus als een recht van het kind, evenzeer als een recht van de ouders.”

Annelies Storms merkt op dat de zorgverloven voor zieke kinderen nu al worden verdubbeld (van 12 naar 24 maanden) voor alleenstaande ouders. “Een verdubbeling van het ouderschapsverlof zou die logica doortrekken.”

 

Terug