1602 fietsrekken op het parkeerterrein aan de sint-denijslaan.

13/02/07 - Bij de aanvang van de werken in de stationsomgeving zullen 1602 fietsrekken geplaatst worden op het parkeerterrein aan de Sint-Denijslaan. De autoparkeerplaatsen zullen hierdoor verdwijnen. De bouwvergunning werd afgeleverd op 19 december 2006. Dat antwoordde Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens aan spirit-volksvertegenwoordiger Annelies Storms. Storms ondervroeg de Staatssecretaris naar aanleiding van de fietsentellingen die het Gentse Milieufront (GMF), de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers en de Fietsersbond afgelopen maand aan het Sint-Pietersstation uitvoerden.

De drie organisaties kloegen het nijpend tekort aan fietsenstalplaatsen aan. Ze telden 5983 fietsen voor 2982 beschikbare (kosteloze) stalplaatsen. Staatssecretaris Tuybens stelde dat het onmogelijk is om op NMBS-terreinen nog bijkomende rekken te voorzien maar garandeert dat tijdens elke fase van de werken in de stationsomgeving het huidige aantal fietsplaatsen behouden blijft.

Na de uitvoering van het Masterplan voor de stationsomgeving zullen er 6800 fietsplaatsen zijn. Op de vraag van volksvertegenwoordiger Storms of er extra plaatsen bovenop de voorziene 6800 komen, antwoordde Staatssecretaris Tuybens dat er nog geen uitbreiding is voorzien aangezien alle beschikbare gegevens erop wijzen dat de voorziene 6800 plaatsen voldoende zijn.

Volksvertegenwoordiger Storms: Ik ben tevreden dat er 1602 fietsrekken bijkomen aan de Sint-Denijslaan. Dit betekent een forse aanmoediging voor de pendelaar om met de fiets naar het station te komen, zeker wanneer het station tijdens de werken met de wagen moeilijker bereikbaar zal zijn. Ik zal erover waken dat er tijdens de werken voldoende veilige fietsenstalplaatsen gegarandeerd blijven.

Terug