annelies vraagt meer inspanningen om de positie van jonge moeders te verbeteren.

Uit het rapport “Starting strong” van de OESO blijkt dat de kwaliteit van de kinderopvang zeer goed is maar dat er te weinig aandacht is voor de positie van de jonge moeder. Spirit pleit al langer voor maatregelen waardoor zoveel mogelijk mannen en vrouwen, alleenstaand of niet, de beroeps- en gezinsarbeid, vorming, vrije tijd en persoonlijke verzorging evenwichtig kunnen combineren.

Spirit stelt voor om de kinderopvang uitbouwen tot een gratis basisvoorziening zoals de school. “Kinderopvang uitbouwen tot een gratis basisvoorziening zoals het kleuteronderwijs heeft tal van voordelen”, zegt spirit - Kamerlid Annelies Storms. “Het laat ouders toe om werk en zorg voor het gezin beter te combineren zonder kopzorgen over lange wachtlijsten of een tekort aan flexibele opvang.” Bovendien draagt gratis kinderopvang bij tot het wegwerken van de fameuze werkloosheidsval. Kinderopvang als basisvoorziening uitbouwen krijgt meer vrouwen aan het werk.

“Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat ouders zich op tijd en stond uit de arbeidsmarkt kunnen terugtrekken om zorgtaken op zich te nemen. Daarom willen we de zorgverloven, zoals het ouderschapsverlof, het verlof voor palliatieve verzorging en het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek kind toegankelijker maken door de duur ervan uit te breiden en de uitkeringen op te trekken. Alleenstaande moeders verdienen daarbij extra aandacht, het ouderschapsverlof moet voor hen verdubbeld worden.” stelt Annelies Storms die daarover een wetsvoorstel heeft ingediend.

Terug