anoniem solliciteren maakt blind voor vooroordelen

23/03/07 - Volksvertegenwoordiger Annelies Storms en partijvoorzitter Geert Lambert trokken op werkbezoek naar AXA France, de eerste privé-onderneming in Frankrijk die spontaan de anonieme CV invoerde.

Kansengroepen, zoals allochtonen, ouderen of arbeidsgehandicapten, hebben het moeilijker bij het vinden van een job dan de doorsnee Vlaming. Vooroordelen spelen hierbij vaak een rol. Om discriminatie bij aanwerving uit te schakelen, pleit spirit voor de invoering van de anonieme CV.

Bij het anoniem solliciteren worden de persoongegevens van de kandidaat afgedekt voor de werkgever. Want soms geraken sollicitanten omwille van hun naam, afkomst of leeftijd niet eens op een eerste gesprek. Met het systeem van de anonieme CV wil spirit dit voorkomen. Zo krijgt iedereen vanaf de start gelijke kansen op werk.

 

Anoniem solliciteren in de praktijk – AXA France

Sinds januari 2005 gebruikt AXA France de anonieme CV als instrument in haar diversiteitsbeleid. Personen die zich via de website kandidaat stellen voor een commerciële functie bij AXA kunnen dit anoniem doen. Enkel als de rekruteerder de kandidatuur weerhoudt, worden de persoonsgegevens zichtbaar.

Jaarlijks ontvangt het bedrijf ongeveer 20 000 anonieme CV's. In 2005 wierf AXA meer dan 500 nieuwe commerciële krachten aan, waarvan 105 op basis van anonieme sollicitaties.

AXA is positief over de eerste resultaten. Volgens hen bevordert de maatregel de diversiteit op de werkvloer. Door het succes breidt AXA het systeem uit naar alle vacatures.

Spirit wil dat deze succesvolle praktijk ook in Vlaanderen navolging krijgt. Met verschillende voorstellen wil ze bedrijven warm maken om met de anonieme CV te werken:

•  Anoniem maken van CV's in de KISS-databank van de     VDAB

Spirit pleit voor het anoniem publiceren van de CV's in de KISS-databank van de VDAB. Dit moet ervoor zorgen dat kandidaten in de eerste plaats worden geselecteerd op basis van hun capaciteiten en werkervaring.

•  Korting op personeelskosten voor bedrijven die het diversiteitslabel behalen

In het kader van het diversiteitslabel moeten piloot- projecten worden ontwikkeld waarbij ondernemingen het anoniem solliciteren toepassen in hun aanwervingsbeleid. Bedrijven die concrete resultaten boeken en een diversiteitslabel behalen, wil spirit korting geven op hun personeelskosten.

•  Opnemen van non-discriminatieclausules en gedragscodes in CAO's

Spirit is van oordeel dat de sociale partners een belangrijke rol spelen in de preventie van discriminatie. Volgens spirit moet de regering hen aansporen non-discriminatieclausules en gedragscodes in te schrijven in de sectorale CAO's, met concrete aanbevelingen over anoniem solliciteren.

 

Anonieme CV's maken de werkgever blind voor vooroordelen

“We moeten bedrijven overtuigen dat diversiteit alleen maar voordelen biedt. Door de vergrijzing zullen vanaf 2012 gigantische tekorten ontstaan op onze arbeidsmarkt. Meer allochtonen en vrouwen aanwerven is hiervoor een oplossing. De anonieme CV kan bedrijven daarbij helpen”,

zegt volksvertegenwoordiger Annelies Storms.

Terug