Op de barricaden voor hernieuwbare energie

  

De documentaire “An Inconvenient Truth” van Al Gore drukt ons met de neus op de feiten: de aarde warmt op. De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch verminderen als we onherstelbare schade aan onze planeet willen vermijden. Spirit roept op geen kostbare tijd te verliezen en nu te investeren in hernieuwbare energie.

 

Blijven vertrouwen in klassieke energiebronnen, zoals stookolie en aardgas, biedt geen duurzame oplossing. Niet alleen zijn het de grootste boosdoeners in de uitstoot van CO2-gassen, de voorraden zullen ooit uitgeput zijn. Ook kernenergie is geen haalbaar alternatief. De beperkte voordelen van kernenergie wegen niet op tegen de talloze gevaren.

Kernenergie geen alternatief

“ De keuze voor kernenergie zadelt de komende generatie op met het afval van energie die wij vandaag gebruiken. Dat is niet langer aanvaardbaar voor onze kinderen en kleinkinderen. Enkel een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie biedt een oplossing op lange termijn”, verdedigt volks- vertegenwoordiger Annelies Storms.

“Alternatieve energiebronnen, zoals waterkracht, wind- en zonne-energie, moeten een kans krijgen

Inzetten op hernieuwbare energie is niet enkel gunstig voor het milieu. Het garandeert dat België, net zoals de andere lidstaten van de Europese Unie, niet langer afhankelijk zou zijn van het buitenland om aan zijn energiebehoefte te voldoen. Investeren in hernieuwbare stroom kan bovendien 28.000 nieuwe jobs opleveren voor ons land.

 

Eurenew

De voordelen van hernieuwbare energie zijn bekend en bewezen, de investeringen blijven jammer genoeg achterwege. In het belang van de nieuwe generatie pleit spirit voor meer geld en meer middelen voor het onderzoek naar hernieuwbare energie. Om deze eis kracht bij te zetten diende Kamerlid Storms in het parlement een resolutie in. Hierin vraagt ze de federale regering om met de andere Europese lidstaten samen te werken in het onderzoek naar hernieuwbare energie en een nieuw Europees Verdrag voor Hernieuwbare Energie, het EURENEW- verdrag, te sluiten.

Annelies Storms: “ In 1957 tekenden de Europese lidstaten het EURATOM-verdrag. Dit was het startschot voor een succesvolle samenwerking voor het vreedzaam gebruik van kernenergie. Nu, exact vijftig jaar later, is het tijd om de krachten en middelen te bundelen voor hernieuwbare energie en het EURENEW-verdrag te sluiten. Dit is een ambitieus en toekomstgericht plan waarbij de lidstaten samenwerken in het onderzoek en de ontwikkeling van dure technologieën

 

Wil je de eis van spirit steunen? Wil je ook dat de EU meer werk maakt van hernieuwbare energie?

Surf naar www.duurzamestroom.be en steun de internet- petitie EURENEW.

Terug