Praktijktests kunnen nog wel

,,Het is niet omdat het woord praktijktests in de wet niet wordt genoemd, dat ze niet meer bestaan.''

08/03/07 - Het kamerlid Annelies Storms (Spirit) heeft samen met collega Fons Borginon (Open VLD) hetzelfde amendement getekend op de nieuwe antidiscriminatie- wetten, maar ze leest de tekst ervan toch anders dan de liberale fractievoorzitter (DS 7 maart). ,,Voor de VLD mag het woord praktijktest blijkbaar niet meer worden uitgesproken, want anders werk je hen op de zenuwen. Ik zeg dat met ons amendement de praktijktests nog wel mogelijk zijn.''

Volgens Storms heeft de tekst een aantal passages die zonneklaar naar de mogelijkheid van praktijktests verwijzen. "We stellen dat een directe discriminatie kan worden vermoed op grond van gegevens waaruit een bepaald patroon van ongunstige behandeling blijkt. Dat patroon kan bij de rechter aangekaart worden op basis van een reeks getuigenverklaringen. En die getuigenverklaringen kunnen het resultaat zijn van vaststellingen op het terrein, praktijktests dus.''

De tekst stelt dat discriminatie ook vermoed kan worden op basis van verschillende, los van elkaar staande meldingen bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen of bij een belangenvereniging. ,,Stel dat het Centrum verschillende dossiers binnenkrijgt over discriminatie bij aanwerving bij eenzelfde werkgever. Dat zijn voorbeelden uit de praktijk, die kunnen worden gebundeld om naar de rechter te stappen.''

Het amendement stelt dat een vermoeden van discriminatie ook kan blijken uit een situatie waarin het slachtoffer ongunstiger wordt behandeld dan een referentiepersoon. ,,De minister van Maatschappelijke Integratie, Christian Dupont (PS), zei in de commissie dat zo'n referentiepersoon in beeld kan worden gebracht als een vrouw zegt dat ze voor hetzelfde werk minder verdient dan een man. Ook dat sluit weer aan bij de praktijktest.''

Door het uitvoeringsbesluit rond de praktijktests níet te maken, gaf de overheid volgens Storms het middenveld precies meer mogelijkheden om praktijktests uit te voeren. In de discussie over het uitvoeringsbesluit zelf stelde de VLD dat beëdigde ambtenaren ze moesten uitvoeren. ,,Het middenveld kan nu meer, en dat is een voordeel. Het nadeel is dat verenigingen erg voorzichtig zullen moeten zijn, omdat het uiteindelijk de rechter is die ze zal appreciëren. Om die reden vinden we dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen het best een handleiding maakt, met good practices.''

Ook het kamerlid Liesbeth Van der Auwera (CD&V) stelt dat met het amendement de praktijktests meer dan ooit terug zijn, en dat nu zelfs elke burger zijn eigen praktijktest kan organiseren. Medeondertekenaar Dylan Casaer (SP.A) gaf dat volgens haar zelfs toe in de commissie, met de verklaring dat ,,sommige begrippen in het politieke gebeuren nu eenmaal te zwaar geladen worden, maar het nieuwe regeringsamendement wel degelijk hetzelfde regelt, zonder het woord in kwestie te noemen''.

De organisatie Kifkif zegt dat ze binnenkort samen met Divers&Actief en de Liga voor de Mensenrechten zal bewijzen dat de praktijktests nog wel degelijk bestaan.

De Standaard

Terug