Zwem ze vrij!

Op zaterdag 21 april plaatste Amnesty International het lot van de Afrikaanse bootvluchtelingen de kijker. Samen met de Gentse studenten organiseerde ze in het universitair zwembad een Zwem-Ze-Vrij-dag, naar analogie met de welgekende Schrijf-Ze-Vrij acties. Ook volksvertegenwoordiger Annelies Storms haalde haar beste badpak uit de kast en dook het water in.

Duizenden asielzoekers proberen jaarlijks, vaak met gammele bootjes, de buitengrenzen van Europa te bereiken. Velen betalen hiervoor met hun leven. De Europese Unie is vooral begaan met het afsluiten van de buitengrenzen, wat het voor vluchtelingen steeds moeilijker maakt om Europa te bereiken. Daarom nodigde Amnesty International iedereen die zijn bezorgdheid wilde tonen over het lot van deze vluchtelingen uit om samen 4500 baantjes te zwemmen. Dit symbolisch getal staat voor de afstand tussen de kusten van zuidelijk Ethiopië en Malta.

Met de actie wil Amnesty International drie eisen kracht bij zetten:

  1. Duidelijke Europese richtlijnen aan de grenscontrolediensten, zodat elke migrant de kans krijgt om asiel aan te vragen.
  2. Naleving van de rechten van migranten en asielzoekers en het beginsel van non-refoulement (het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar zijn). Dit kan gewaarborgd worden door de UNHCR (VN Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen) te betrekken bij intercepties op zee.
  3. Een veilige en duurzame terugkeer voor mensen die geen asiel aanvragen. Daartoe kan de EU bij de landen van herkomst garanties afdwingen dat de mensenrechten gerespecteerd zullen worden.

"Ik heb 20 lengtes gezwommen om de eisen van Amnesty te steunen. Asiezoekers hebben bij hun aankomst in Europa vaan een helse tocht achter de rug. Ze moeten respectvol behandeld worden, " motiveert Annelies haar deelname.

Terug