spirit gent koopt bomen voor vrede.

Op maandag 26 september 2005 ondertekenen de drie Gentse spirit-mandatarissen schepen Lieven Decaluwe, Vlaams parlementslid Jan Roegiers en federaal volksvertegenwoordiger Annelies Storms een aankoopcontract voor 100 vredesbomen. De bomen van spirit Gent worden door de Vlaamse Vredesweek geplant in een vredesbos i.s.m. de Vereniging van het Bos in Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu.

In opdracht van het Gentse stadsbestuur onderzoekt Lieven Decaluwe, schepen van milieu, groen en gezondheid (spirit) de mogelijkheid om ook in het Gentse vredesbomen te planten. “ Als vredesstad steunt Gent het initiatief van de Vredesweek tenvolle. Daarom kijken we ook in Gent uit naar een geschikte locatie voor de aanplant van een Gents vredesbos ”.

De Vlaamse Vredesweek is een platform van een aantal Vlaamse Vredesorganisaties, waaronder het Verbond VOS (Vlaamse Vredesvereniging) en het IJzerbedevaartcomité. Onder het motto “Liever bomen dan bommen” voert de Vlaamse Vredesweek campagne tegen kernwapens.

Nucleaire ontwapening is een belangrijk punt op de politieke agenda van spirit. Zowel in het Vlaams parlement, in de kamer als in de senaat staan de Vlaamse links-liberalen op de bres voor vrede en internationale samenwerking.

Fotoverslag

Terug