Oplossing voor erfrechtproblemen nieuw samengestelde gezinnen

12/04/07 - Vandaag keurt de Kamer een wetsvoorstel van spirit -kamerlid Annelies Storms goed waardoor de discriminatie van buitenhuwelijkse kinderen in het erfrecht wordt opgeheven. Vanaf nu zullen kinderen die geboren worden uit ouders die niet getrouwd zijn, in erfeniszaken op dezelfde manier worden beschermd als kinderen geboren binnen een huwelijk.

Onze samenleving kent steeds meer nieuwe gezinsvormen. Er wordt minder getrouwd, men gaat uit elkaar en relaties volgen elkaar op. Nieuw samengestelde gezinnen worden geconfronteerd met de tekortkomingen van de klassieke regelgeving, ook in het erfrecht. Wanneer een ouder hertrouwt en later overlijdt, komt het steeds meer voor dat zijn of haar kinderen voor de erfenis in concurrentie komen met de nieuwe partner van hun ouder. Kinderen wiens ouders getrouwd waren worden in zulke situaties door de wet beschermd. Wanneer de stiefouder teveel wordt bevoordeeld door de overleden partner, kunnen de kinderen dit terugvorderen.

Door de wijziging aan het Burgerlijk Wetboek door Annelies Storms kunnen kinderen wiens ouders niet getrouwd waren, deze bescherming ook inroepen. In de toekomst zullen deze mikadogezinnen en nieuwe relaties meer en meer het samenleven gaan kleuren. Ook voor hen wordt het familierecht essentieel om mogelijke problemen op te lossen. Door een einde te maken aan de discriminatie genieten alle kinderen eenzelfde bescherming wanneer zij samen met de nieuwe partner van hun overleden ouder erven.

“Alle kinderen zijn gelijk, ook in het erfrecht. Een tweede relatie van een ouder kan de kinderen uit een eerste relatie steeds benadelen. Alle kinderen moeten dan gelijk beschermd worden. Het kan niet dat kinderen benadeeld worden omdat hun ouders niet getrouwd waren. Door mijn wetsvoorstel goed te keuren, hebben we dit rechtgezet”, zegt volksvertegenwoordiger Annelies Storms.

Terug