JA! Mijn krullen zijn echt

Die van spirit met haar krullen, dat is Annelies. Vier jaar parlementslid en sedert kort ook fractieleider in de Gentse gemeenteraad. Altijd in de weer maar steeds tijd voor een praatje, een dossierkenner maar met beide voeten op de grond, vriendelijk maar af en toe weerbarstig. Op stage bij Volvo Cars, Sidmar en het UZ Gent, op werkbezoek bij kinderziekenhuizen, sociale werkplaatsen, psychiatrische instellingen, sociale economieprojecten, verenigingen… dat is zij volledig.
Bekijk haar verkiezingsfolder (pdf)

Annelies wil de spoedige oprichting stedelijke cel armoedebestrijding in Gent

24/05/07 Spirit wil met de stedelijk cel armoedebestrijding zo snel mogelijk werk maken van de strijd tegen de duale samenleving zoals expliciet is opgenomen in het Gentse bestuursakkoord. Met de stedelijke cel armoedebestrijding wil spirit dat er een totaalbeeld komt op de werkelijke armoedesituatie in Gent.  Enkel dan kan er effectief aan armoedebestrijding worden gedaan, menen spirit volksvertegenwoordiger en Gents gemeenteraadslid Annelies Storms en spirit OCMW-raadslid Cédric Verschooten.
Lees meer

Spirit verlost Gentse studenten van hun afwas en hun vragen

Een student heeft in een examenperiode veel aan zijn hoofd: studeren, een sociaal leven onderhouden, de verkiezingscampagne volgen, en de afwas doen. Spirit verloste de Gentse studenten van dat vervelende klusje. De studenten kregen de kans om tijdens de afwas vragen te stellen aan de spirit-boegbeelden Geert Lambert, Els Van Weert, Annelies Storms en Wouter Van Bellingen.
Lees meer

Spirit bouwt twee windmolenparken in Gent

14/05/07 Deze ochtend heeft spirit symbolisch twee windmolenparken in Gent gebouwd. Er werden 2000 windmolentjes geplaatst in het Zuidpark en op de rotonde aan De Sterre. Met deze actie onderstreept spirit haar pleidooi voor investeringen in alternatieve energiebronnen.
Lees meer

 

De verkiezingskoorts stijgt

25/04/07 - Op 10 juni trekken we opnieuw naar de stembus, ditmaal voor de Kamer- en Senaatsverkiezingen. Als uittredend volksvertegenwoordiger is Annelies Storms de eerste spirit -kandidaat op de spa- spirit Kamerlijst voor Oost-Vlaanderen. Bij de effectieven vind je haar op de vijfde plaats, bij de opvolgers neemt ze de vierde plaats in. De vijfde plaats op de lijst is een strijdplaats. Wil je een handje helpen? Mail naar [email protected]

Een overzicht van de kandidaten vind je hier

Zwem ze vrij!

24/04/07 - Op zaterdag 21 april plaatste Amnesty International het lot van de Afrikaanse bootvluchtelingen de kijker. Samen met de Gentse studenten organiseerde ze in het universitair zwembad een Zwem-Ze-Vrij-dag, naar analogie met de welgekende Schrijf-Ze-Vrij acties. Ook spirit- volksvertegenwoordiger Annelies Storms haalde haar beste badpak uit de kast en dook het water in.

Lees meer

Oplossing voor erfrechtproblemen nieuw samengestelde gezinnen

12/04/07 - Vandaag keurt de Kamer een wetsvoorstel van spirit-kamerlid Annelies Storms goed waardoor de discriminatie van buitenhuwelijkse kinderen in het erfrecht wordt opgeheven. Vanaf nu zullen kinderen die geboren worden uit ouders die niet getrouwd zijn, in erfeniszaken op dezelfde manier worden beschermd als kinderen geboren binnen een huwelijk.

Lees meer

Anoniem solliciteren maakt blind voor vooroordelen

23/03/07 - Volksvertegenwoordiger Annelies Storms en partijvoorzitter Geert Lambert trokken op werkbezoek naar AXA France, de eerste privé-onderneming in Frankrijk die spontaan de anonieme CV invoerde.

Lees meer

Lees het dossier over anoniem solliciteren

Lees het artikel in Knack

Lees het artikel in De Tijd

Lees het artikel in Metro

Op de barricaden voor hernieuwbare energie

08/03/07 - De documentaire “An Inconvenient Truth” van Al Gore drukt ons met de neus op de feiten: de aarde warmt op. De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch verminderen als we onherstelbare schade aan onze planeet willen vermijden. Spirit roept op geen kostbare tijd te verliezen en nu te investeren in hernieuwbare energie.

Lees meer

Praktijktests kunnen nog wel

08/03/07 - Slachtoffers van discriminatie blijven al te vaak in de kou staan omdat ze discriminiatie niet kunnen aantonen. Daarom blijft Annelies Storms strijden voor de invoering van de praktijktest. Daarmee gaat ze lijnrecht in tegen het standpunt van Open VLD.

Lees het artikel in De Standaard

annelies vraagt meer inspanningen om positie van jonge moeders te verbeteren

02/03/07 - Uit het rapport “Starting strong” van de OESO blijkt dat de kwaliteit van de kinderopvang zeer goed is maar dat er te weinig aandacht is voor de positie van de jonge moeder. Spirit pleit al langer voor maatregelen waardoor zoveel mogelijk mannen en vrouwen, alleenstaand of niet, de beroeps- en gezinsarbeid, vorming, vrije tijd en persoonlijke verzorging evenwichtig kunnen combineren.

Lees meer

1602 fietsrekken op het parkeerterrein aan de sint-denijslaan

13/02/07 - Bij de aanvang van de werken in de stationsomgeving zullen 1602 fietsrekken geplaatst worden op het parkeerterrein aan de Sint-Denijslaan. De autoparkeerplaatsen zullen hierdoor verdwijnen. De bouwvergunning werd afgeleverd op 19 december 2006. Dat antwoordde de Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven aan Annelies.

Lees meer

Kwis tris: de foto's

07/02/07 - Dankzij jullie werd de derde editie van de kwis van Annelies weer een groot succes.  BEdankt allemaal!

De foto's

Het breien: de foto's

annelies wil dubbel ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders

01/02/07 - De spirit-kamerleden Annelies Storms en Koen T'Sijen willen het ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders verdubbelen. Ze hebben daartoe een wetsvoorstel ingediend. Het doel van het wetsvoorstel is om de combinatie tussen werk en gezin ook voor alleenstaande ouders werkbaar te maken.

Lees meer

annelies pleit voor uitbouw kinderopvang als basisvoorziening

17/01/07 - Uit onderzoek van Kelly Services blijkt dat bijna de helft van de Belgische ouders bereid is meer te werken als er voldoende kwaliteitsopvang voor hun kinderen beschikbaar is. Spirit pleit om van kinderopvang een gratis basisvoorziening te maken, vergelijkbaar met het kleuteronderwijs.

Lees meer

spirit eist snelle invoering van de praktijktest

15/01/07 - Een Gentse allochtoon sleept de regering voor de rechter wegens het uitblijven van de invoering van een praktijktest voor discriminatie op basis van ras. Spirit betreurt het dat burgers naar de rechtbank moeten trekken om af te dwingen dat gestemde wetten uitgevoerd worden. De Vlaamse links-liberalen eisen dat de regering eindelijk werk maakt van de uitvoering van een laagdrempelige, effectieve praktijktest.

Lees meer

annelies wil dat federale ambtenaren aan vernieuwd sint-pietersstation worden samengebracht

09/01/07 - De federale overheid wil in de komende jaren een aantal van haar diensten samenbrengen in de Kouterpoort aan de Savaanstraat en in het Ter Plaeten-gebouw aan de Sint-Lievenslaan. Dat liet staatssecretaris Jamar weten aan Annelies.

Lees meer

Lees het artikel in De Gentenaar

annelies legt de eed af als gemeenteraadslid

02/01/07 - Vandaag legde Annelies de eed af in de Gentse gemeenteraad.  Ook Lieven Decaluwe en Ilknur Cengiz deden dit.  Annelies wordt fractieleider van spirit.  Lieven Decaluwe wordt schepen van Cultuur, Feesten en Toerisme.  Zij duidden Cédric Verschooten aan als ocmw-raadslid.  Hij legt op vrijdag 5 januari de eed af.